Czym różni się pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego?

Pożyczka pod hipotekę

Pożyczka pod hipotekę

Wiele osób, które planują uzyskanie środków finansowych z banku pod zastaw hipoteczny, często zamiennie używa określeń pożyczka hipoteczna oraz kredyt hipoteczny. Tymczasem obydwa produkty bankowe różnią się od siebie w sposób znaczący. Jakie więc są różnice pomiędzy pożyczką pod hipotekę, a kredytem hipotecznym?

Cel kredytowania

To bodaj najważniejsza różnica pomiędzy obydwoma produktami. Pożyczka hipoteczna może być udzielana na dowolny cel. Innymi słowy kredytobiorca może wykorzystać środki uzyskane dzięki pożyczce przeznaczyć nie tylko na wydatki związane z nieruchomością będącą zabezpieczeniem pożyczki, ale będzie mógł je także wydać na cele zupełnie niezwiązane z taką nieruchomością. Innymi słowy pożyczka hipoteczna może być przeznaczona nie tylko na remont, wykończenie czy rozbudowę nieruchomości.Dzięki środkom uzyskamy w ten sposób możemy także sfinansować na przykład zakup samochodu, kupno różnorakich artykułów gospodarstwa domowego czy sprzętu RTV. Możemy także wykorzystać pożyczone w ten sposób pieniądze na wykupienie wakacyjnej wycieczki i na wiele innych wydatków.

Tymczasem kredyt hipoteczny jest swego rodzaju pożyczką o z góry określonym celu. Cel ten jest zazwyczaj jasno sformułowany w umowie kredytowej w w olbrzymiej większości wypadków dotyczy wydatków związanych z nieruchomościami. Możemy na przykład za pomocą kredytu hipotecznego pozyskać środki finansowe na zakup mieszkania (to zresztą jest bardzo specyficzny i ściśle ukierunkowany pod względem celu kredyt zwany mieszkaniowym), na budowę domu (analogicznie określa się go w tym przypadku kredytem budowlanym), remont nieruchomości (czyli w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z kredytem remontowym) czy też spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku (nazywa się on wtedy kredytem refinansowym).

Instytucje uprawnione do udzielania pożyczki hipotecznej i kredytu

Pożyczka hipoteczna może być udzielana nie tylko przez banki – środki na dowolny cel pod zastaw hipoteczny możemy także uzyskać w instytucjach pozabankowych. Natomiast kredyt jest zgodnie z prawem bankowym, instrumentem finansowym, który może być udzielany wyłącznie przez banki. Zatem kredyt jest usługą podlegającą bardziej restrykcyjnym przepisom odnoszącym się do instytucji uprawnionych do przyznawania takiej formy wsparcia finansowego.

Pożyczka hipoteczna i kredyt różnią się okresem kredytowania

Kredyt hipoteczny może być udzielany na o wiele dłuższy okres czasu aniżeli pożyczka hipoteczna. Z reguły maksymalny okres spłaty kredytu hipotecznego może wynosić do 35 lat (choć trzeba przyznać, ze niektóre banku mają nieco krótszy okres maksymalny wynoszący 30 lat). Natomiast maksymalny okres spłaty pożyczki hipotecznej nigdy nie przekracza 25 lat, przy czym w większości banków spłatę pożyczki można rozłożyć maksymalnie na 15-20 lat.

Pożyczka hipoteczna jest droższa niż kredyt hipoteczny

Ważną różnicą pomiędzy pożyczką a kredytem jest koszt obsługi obydwu instrumentów. Pożyczka hipoteczna charakteryzuje się wyraźnie wyższym oprocentowaniem, wynikającym przede wszystkim z wyższych poziomów marż narzucanych przez banki. Z kolei kredyt hipoteczny jest tańszy, charakteryzuje się bowiem znacznie niższymi marżami, co w konsekwencji sprawia, że w przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z odczuwalnie niższym całkowitym kosztem spłaty takiego produktu.

Z czego wynika zamienne używanie tych określeń?

Zamienne używanie powyższych pojęć wynika zapewne z tego, że zarówno pożyczka hipoteczna jak i kredyt mają wspólną cechę, jaką jest ich zabezpieczenie. Bez względu na to, czy bank udziela nam pożyczki czy też kredytu, będzie on musiał się odpowiednio zabezpieczyć na wypadek niespłacenia takiego zobowiązania finansowego przez dłużnika. Zabezpieczeniem tym jest hipoteka na nieruchomości. Bank wpisuje bowiem wierzytelność do odpowiedniego działu w księdze wieczystej i w przypadku niewywiązywania się dłużnika z podpisanej umowy, będzie chciał na tej podstawie odzyskać pożyczone środki finansowe

O pożyczkach hipotecznych piszemy także na następujących stronach: