Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyt

Obliczanie kredytu

W chwili obecnej kredyty hipoteczne to najpopularniejszy produkt bankowy wykorzystywany do finansowania przedsięwzięć związanych przede wszystkim (choć nie tylko) z zakupem nieruchomości. Niniejszy artykuł przybliża najbardziej istotne kwestie związane ze zrozumieniem istoty tego instrumentu, jego rodzajów oraz kosztów jego uzyskania oraz spłaty uwzględniając regulacje prawne obowiązujące w 2016 roku.

Czym jest kredyt hipoteczny? – definicja

W najprostszym ujęciu definicja kredytu hipotecznego może przedstawiać się następująco:
„Kredyt hipoteczny to instrument bankowy służący do finansowania różnych celów w oparciu o zabezpieczenie, jakim jest hipoteka na nieruchomości.”
Istnieje kilka różnych rodzajów kredytu hipotecznego, w szczególności banki oferują w tej grupie produktów takie kredyty, jak kredyt mieszkaniowy, kredyt refinansowy, kredyt konsolidacyjny czy pożyczka hipoteczna.

Kredyty hipoteczne – rodzaje i ich charakterystyka

Najczęściej poszukiwanym i najpopularniejszym rodzajem kredytu hipotecznego jest kredyt mieszkaniowy. Ten rodzaj kredytu hipotecznego zaciągany jest w banku przez kredytobiorcę po to, aby sfinansować zakup nieruchomości. Może to być nieruchomość mieszkalna, taka jak na przykład dom czy mieszkanie w bloku. Jedną z odmian kredytu mieszkaniowego jest kredyt budowlany, z którego środki finansowe przeznaczone są na budowę domu. Podstawowa różnica pomiędzy typowym kredytem budowlanym i mieszkaniowym polega na tym, iż ten pierwszy z reguły wypłacany jest w transzach (częściach) mających na celu pokrycie kolejnych etapów budowy domy, natomiast kredyt mieszkaniowy wypłacany jest od razu w całości.

Kredyt refinansowy wykorzystywany jest po to, aby za jego pomocą sfinansować spłatę innego kredytu hipotecznego zaciągniętego wcześniej w innym banku. Kredytobiorcy decydują się na kredyt refinansowy przede wszystkim celem spłacenia drogiego kredytu hipotecznego produktem hipotecznym o lepszych parametrach kredytowych i niższych kosztach obsługi zadłużenia. Szczególnie w tym przypadku zwraca się uwagę na to, aby wysokość marży była jak najniższa. czyli na przykład mniejszej marży kredytu.

Kredyt konsolidacyjny służy z kolei do konsolidacji zadłużenia. Szczególnie przydatny jest on w sytuacji, gdy posiadamy kilka różnych kredytów bądź innych obciążeń finansowych, charakteryzujących się stosunkowo wysokimi kosztami ich obsługi. Do takich „drogich” produktów bankowych należą kredyty gotówkowe czy zobowiązania związane z zadłużeniem na karcie kredytowej. W takiej sytuacji kredytobiorcy decydują się na zamianę wielu posiadanych kredytów czy innych zobowiązań finansowych na jeden produkt konsolidujący zadłużenie. Efektem takiej konsolidacji jest zazwyczaj znacznie niższe oprocentowanie takiego kredytu.

Pożyczka hipoteczna natomiast pozwala na uzyskanie środków finansowych na dowolny cel. Za pomocą pożyczki hipotecznej możemy uzyskać na przykład środki na zakup samochodu, remont czy zmianę wyposażenia mieszkania, jak również na zakup nowego sprzętu RTV.