Oprocentowanie kredytów hipotecznych

oprocentowanie

Oprocentowanie

Bank, pożyczając kredytobiorcy pieniądze w ramach umowy kredytowej wymaga, aby kredytobiorca spłacił kredyt w terminie określonym w umowie kredytowej. Jednocześnie bank, decydując się na udzielenie kredytu hipotecznego, wymaga od kredytobiorcy zwrócenia nie tylko pożyczonego kapitału. Oczekuje on osiągnięcia określonego zysku z tytułu pożyczenia kredytobiorcy kapitału w ustalonej wysokości. Zysk ten wyrażony jest z reguły jako procent pożyczonej kwoty i określany jest mianem odsetek kredytowych. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu jest – podobnie jak w przypadku pożyczonego kapitału – rozłożona na miesięczne raty. Koszt kredytu hipotecznego jest więc sumą kwoty uzyskanego kredytu oraz kwoty należnych odsetek. Wysokość odsetek wyznaczona jest przez oprocentowanie kredytu hipotecznego. Czym jest oprocentowanie i jak jest obliczane przez banki?

Składowe oprocentowania kredytów hipotecznych

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest najważniejszym parametrem charakteryzującym tego typu produkty hipoteczne. Z reguły wysokość oprocentowania kredytu ustalana jest przez bank w oparciu o wiele czynników, takich jak między innymi zdolność kredytowa kredytobiorcy, wartość nieruchomości, wysokość zaciąganego kredytu hipotecznego czy wysokość wkładu własnego.

Co składa się na oprocentowanie kredytu? W chwili obecnej oprocentowanie kredytu hipotecznego ustalane jest w oparciu o dwie najważniejsze składowe, a mianowicie marżę kredytu hipotecznego oraz stopę bazową.

Marża kredytu hipotecznego

Marża bankowa jest innymi słowy czystym zyskiem banku udzielającego taki kredyt. Marża kredytu podawana jest w procentach i najczęściej zapisywana jest jako stała wartość w umowie kredytowej. Najniższe marże kredytów hipotecznych zaczynają się w tej chwili od wartości rzędu 1%, przy czym uzyskanie tak niskiej marży wiąże się często z koniecznością zakupu innych produktów banku, który udziela nam kredytu hipotecznego (tego typu oferta kredytu hipotecznego nosi nazwę oferty pakietowej bądź kredytu hipotecznego z cross-sellem).

Stopa bazowa pożyczek międzybankowych

Stawka bazowa albo stawka pożyczek międzybankowych to oprocentowanie, po którym banki pożyczają sobie pieniądze potrzebne do udzielenia kredytu hipotecznego kredytobiorcom. W przypadku kredytów hipotecznych w złotych stawka pożyczek międzybankowych ustalana jest w oparciu o indeks WIBOR, przy czym większość naszych banków ustala oprocentowanie kredytu hipotecznego w oparciu o 3-miesięczną stawkę WIBOR (WIBOR 3M). Tylko kilka banków udziela kredytów hipotecznych, które oparte są o stawkę pożyczek międzybankowych na okres sześciu miesięcy (WIBOR 6M) lub na okres jednego miesiąca (WIBOR 1M). W chwili obecnej najpopularniejsza w bankach stawka WIBOR 3M znajduje się na poziomie 1,72%.

Oprocentowanie nominalne a rzeczywiste

Analizując oferty kredytowe banków można się spotkać z dwoma rodzajami stawek oprocentowania – oprocentowaniem nominalnym oraz oprocentowaniem rzeczywistym. Jakie są różnice pomiędzy tymi wskaźnikami?

Oprocentowanie nominalne

Nominalne oprocentowanie kredytu to najkrócej ujmując wartość oprocentowania wynikająca ze zsumowania jedynie marży oraz odpowiedniej, stosowanej przez bank, stawki bazowej.

Oprocentowanie rzeczywiste (RRSO)

Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia jednak wszystkich składników kosztów kredytu hipotecznego. Z tego względu banki, reklamując swoje oferty, zobowiązane są do prezentowania klientom parametru, jakim jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), zwana w skrócie oprocentowaniem rzeczywistym.
Wskaźnik ten w znacznie większym stopniu odzwierciedla koszt kredytu hipotecznego, w porównaniu z oprocentowaniem nominalnym. RRSO uwzględnia bowiem nie tylko marżę banku czy stawkę pożyczek międzybankowych, ale także wiele innych opłat okołokredytowych, w tym jeden z najważniejszych składników decydujących o kosztach kredytu – prowizję kredytową. W rezultacie powyższego oprocentowanie rzeczywiste jest najczęściej zdecydowanie wyższe od oprocentowania nominalnego. Jak poszczególne opłaty okołokredytowe wypływają na wysokość oprocentowania RRSO? Możesz to sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora oprocentowania rzeczywistego.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w poszczególnych bankach

Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest zróżnicowane w każdym z banków. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż każdy bank posiada swoje własne tabele marż, których wysokość zależy między innymi od rodzaju kredytu hipotecznego (kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlany, kredyt refinansowy itp), wysokości pożyczanej kwoty czy poziomu wkładu własnego. Aby poznać szczegółowo oprocentowanie kredytów hipotecznych w każdym z banków skorzystaj z naszego kalkulatora kredytowego.