Czy stanieją kredyty hipoteczne?

kredyt na dom

Kredyt na dom

Na początku września 2014 roku obradowała Rada Polityki Pieniężnej zajmując się kwestią stóp procentowych. RPP podjęła decyzję, iż na razie nie będzie zmian w wysokości stóp. Decyzja ta była sporym zaskoczeniem dla ekonomistów, tym bardziej, że wiele wskaźników makroekonomicznych wskazywało, iż taka obniżka byłaby korzystna.
Nie jednak straconego. Jest bardzo prawdopodobne, że w październiku RPP rzeczywiście obetnie stopy. A wtedy kredyty hipoteczne w wielu bankach byłyby tańsze

Deflacja a stopy procentowe

Najważniejszym czynnikiem, który zwiększa prawdopodobieństwo obniżek stóp w październiku, jest inflacja. A właściwie deflacja, bo właśnie z takim zjawiskiem mamy obecnie do czynienia w naszym kraju. Deflacja (czyli mówiąc w uproszczeniu spadek cen) może być bardzo niekorzystna dla koniunktury w gospodarce, a do jej zwalczania wykorzystuje się właśnie między innymi redukcje stóp procentowych.

Skala obniżek stóp

Nie wiadomo, jaka mogła by być skala obniżek. Według portalu Kred.pl jest wielce prawdopodobne, że Rada nie zdecyduje się na jakieś drastyczne cięcia, lecz ograniczy się do redukcji stóp o 0,25 p.p. W takim przypadku podstawowa stopa procentowa wynosiła by 2,25%. Miało by to w konsekwencji wyraźny wpływ na obniżenie się oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych. To ostatnie zależne jest bowiem od poziomu rynkowej stopy pożyczek międzybankowych WIBOR, która z kolei podlega wpływowi decyzji RPP w sprawie wysokości stóp procentowych.

O ile spadną raty kredytów?

O ile wtedy staniała by rata kredytu hipotecznego? Na to pytanie nie ma jednakowej odpowiedzi dla wszystkich kredytobiorców. Wysokość raty kredytowej, jaką musimy odprowadzać co miesiąc do banku zależna jest bowiem od wysokości pożyczonych z banku środków, oprocentowania a także okresu spłaty kredytu. Ograniczmy się więc w tym przypadku do przykładowego kredytu. Posługując się naszym kalkulatorem kredytowym, wyliczyliśmy, że w przypadku kredytu mieszkaniowego na 30 lat na kwotę 300 tysięcy złotych z marżą 2%, rata miesięczna zmniejszyła by się o około 45 złotych. Niby niewiele, ale w skali całego roku daje to już całkiem pokaźne oszczędności.

Miejmy nadzieję, że ten scenariusz, jakże optymistyczny dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych w złotych, niebawem się spełni,

O kredytach hipotecznych piszemy także na następujących stronach: