Kredyt dla firm 2019

Kredyt dla firm

Kredyty dla firm

Kredyt dla firm jest produktem bankowym skierowanym do przedsiębiorstw, a przeznaczonym na realizację różnych celów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą czy dokonywanymi inwestycjami w środku produkcji czy nieruchomości.
Poniższy kalkulator kredytów dla firm pozwoli Ci porównać najlepsze kredyty dla firm dostępne w polskich bankach. Wprowadź do formularza kalkulatora dane dotyczące typu kredytu (kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, linia kredytowa, kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny dla firm), pożądaną kwotę kredytu bankowego oraz długość okresu spłaty wyrażoną w miesiącach. Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są poniżej kalkulatora kredytowego z dziale Kredyty dla firm w postaci tabelarycznego porównania kredytów dla firm przedstawiającego wysokość marży banku, prowizję, minimalny okres prowadzenia firmy uprawniający do uzyskania kredytu oraz walutę kredytu. Dodatkowo w tabeli zaprezentowane są najważniejsze zalety oraz wady poszczególnych kredytów dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kalkulator kredytów dla firm 2019

Bank BGŻ BNP Paribas S.A Kredyt rewolwingowy ex BGŻ

Bank BGŻ BNP Paribas S.A

Kredyt rewolwingowy ex BGŻ

Marża: negocjowana

Prowizja: 200.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 1500000 PLN Minimalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie. Maksymalna kwota kredytu wynosi 1,5 mln zł.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny wymagany okres prowadzenia firmy wynosi 12 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt jest przeznaczony na finansowanie kontraktów, VAT i potrzeb w zakresie skupu
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać: - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, - Spółka cywilna, - Spółka jawna, - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Spółka komandytowa, - Spółka Akcyjna, - Spółka komandytowo-akcyjna, - Spółka partnerska.
Koszt kredytu
Minimalna marża negocjowana Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.
Oprocentowanie nominalne
Oprocentowanie rzeczywiste
Miesięczna rata 0.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 100.00 PLN Koszt prowizji za rozpatrzenie wniosku wynosi min 0,1% min. 100 zł (w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej wliczana w poczet prowizji przygotowawczej).
Prowizja przygotowawcza 200.00 PLN Koszt prowizji przygotowawczej wynosi min. 2% min. 500 PLN.
Prowizja od niewykorzystanych środków 3.00 % Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi 3% w stosunku rocznym.
Wcześniejsza spłata 0.00 % Brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie Zaświadczenie wymagane jedynie w sytuacji, gdy klient nie może udokumentować płatności do ZUS i US w postaci historii rachunku w banku albo potwierdzeń dokonania stosownych wpłat za ostatnie min. 2 okresy.
Zabezpieczenie kredytu Tak Zabezpieczeniem kredytu może być hipoteka, kaucja, gwarancja BGK, cesja praw z kontraktu, przekaz wierzytelności z Urzędu skarbowego z tytułu zwrotu VAT.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Bank nie wymaga wykupu ubezpieczeń.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Wymagane prowadzenie rozliczeń w formie ksiąg rachunkowych.
Zalety
 • 12 miesięcy na wykorzystanie kredytu bez konieczności każdorazowego zawierania odrębnej umowy.
 • Kredyt dostępny nawet na 1,5 mln zł.
Wady
 • Bank wymaga zabezpieczeń.
 • Bank pobiera prowizję za niewykorzystanie środków z przyznanego kredytu.

Powyższy kalkulator kredytów dla firm pozwala na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaka jest wysokość marży kredytowej?
 • ile wynosi prowizja od udzielenia kredytu?
 • jaki jest wymagany w banku staż firmy (minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej)?
 • jakie są zalety i wady danej oferty kredytowej?

Ponadto klikając w pod linkiem Szczegóły zamieszczamy wiele dodatkowych informacji o danym kredycie. W szczególności wyjaśniany tam następujące kwestie:

 • jaka jest maksymalna kwota kredytu dla firmy?
 • jakie firmy mogą skorzystać z danego kredytu?
 • na co można przeznaczyć kredyt firmowy?
 • ile wynosi oprocentowanie nominalne i rzeczywiste w danym banku?
 • ile wyniesie miesięczna rata kredytowa?
 • ile wynosi prowizja od przyznania kredytu, prowizja przygotowawcza czy prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu?Kredyty obrotowe mogą być udzielane zarówno na rachunku bieżącym jak i w ramach rachunku kredytowego. Zasadniczymi warunkami uzyskania kredytu obrotowego jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa a także pozytywna historia kredytowa.

  Linia kredytowa dla firm

  Linia kredytowa jest produktem posiadającym wiele podobieństw do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. W istocie jest to limit na rachunku bankowym firmy, do którego przedsiębiorstwo może się zadłużyć w odpowiednim okresie zdefiniowanym w umowie z bankiem, przy czym w odróżnieniu od kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, linia kredytowa udostępniona jest z reguły na odrębnym rachunku bankowym. Linia kredytowa przeznaczona jest an finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

  Kredyt hipoteczny dla firm

  Generalnie kredyt hipoteczny dla firm ma takie same cechy, jak w przypadku jego odpowiednika przeznaczonego dla osób fizycznych. Podstawowym jego przeznaczeniem jest finansowanie zakupu nieruchomości ze środków bankowych w oparciu o zabezpieczenie bankowe, jakim jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości (przy czym hipoteka może być ustanawiana zarówno na kredytowanej nieruchomości jak i na takiej, która nie jest przedmiotem zabezpieczenia). Kredyt pod hipotekę dla firm jest często stosowane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo realizuje cele inwestycyjne.
  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, możesz również rozważyć skorzystanie z z tej formy finansowania, przeznaczonej dla osób fizycznych. Sprawdź i porównaj kredyt hipoteczny dostępny w ofercie standardowej dla osób fizycznych.

  Kredyt gotówkowy dla firm

  Ten produkt, w odróżnieniu od kredytu hipotecznego, może być udzielany na dowolny cel. W zdecydowanej większości przypadków marża kredytu gotówkowego jest znacząco wyższa aniżeli w przypadku kredytów hipotecznych.
  Możesz także sprawdzić kredyty gotówkowe dostępne w ofercie dla osób fizycznych.

  Dla kogo przeznaczony jest kredyt dla firm?

  Warty podkreślenia jest fakt, że o kredyt dla firm mogą starać się zarówno właściciele większych przedsiębiorstw, osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę czy osoby prowadzące działalność na zasadzie samozatrudnienia.