Kredyt dla firm

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Kredyt dla firm

Kredyty dla firm

Kredyt dla firm jest produktem bankowym skierowanym do przedsiębiorstw, a przeznaczonym na realizację różnych celów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą czy dokonywanymi inwestycjami w środku produkcji czy nieruchomości.
Poniższy kalkulator kredytów dla firm pozwoli Ci porównać najlepsze kredyty dla firm dostępne w polskich bankach. Wprowadź do formularza kalkulatora dane dotyczące typu kredytu (kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, linia kredytowa, kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny dla firm), pożądaną kwotę kredytu bankowego oraz długość okresu spłaty wyrażoną w miesiącach. Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są poniżej kalkulatora kredytowego z dziale Kredyty dla firm w postaci tabelarycznego porównania kredytów dla firm przedstawiającego wysokość marży banku, prowizję, minimalny okres prowadzenia firmy uprawniający do uzyskania kredytu oraz walutę kredytu. Dodatkowo w tabeli zaprezentowane są najważniejsze zalety oraz wady poszczególnych kredytów dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kalkulator kredytów dla firm 2018

Alior Bank Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej - zabezpieczony hipoteką-Micro

Alior Bank

Kredyt nieodnawialny na finansowanie działalności bieżącej - zabezpieczony hipoteką-Micro

Marża: negocjowana

Prowizja: 250.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 3000000 PLN Minimalna wartość kredytu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna wysokość może wynieść 3 mln zł.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny okres działania firmy wynosi 12 miesięcy. Możliwe również kredytowanie przy krótszym okresie prowadzenia działalności po indywidualnej decyzji banku.
Przeznaczenie kredytu   Finansowanie działalności bieżącej- brak szczegółowej weryfikacji celów.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe spółki kapitałowe
Koszt kredytu
Minimalna marża negocjowana Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.
Oprocentowanie nominalne
Oprocentowanie rzeczywiste
Miesięczna rata 0.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Koszt prowizji za rozpatrzenie wniosku ustalany jest indywidualnie.
Prowizja przygotowawcza 250.00 PLN Prowizja przygotowawcza wynosi 2,50% min. 2000 PLN.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Brak prowizji za niewykorzystanie środków.
Wcześniejsza spłata 0.00 % W pierwszym roku 3% min. 1000 PLN, przed upływem 3 lat 2% min. 1000 PLN, przed upływem 5 lat 1,5% min. 1000 PLN w kolejnych latach 0%.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie Wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty na ZUS i US.
Oświadczenie majątkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych.
Zabezpieczenie kredytu Tak Hipoteka na nieruchomości. Cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie Brak wymogu ubezpiecznia
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Księga przychodów i rozchodów Księgi Handlowe
Zalety
 • Bank nie wymaga ubezpieczenia.
 • Kredyt dostępny również w walutach obcych
Wady
 • Wysoka prowizja za przyznanie kredytu

Powyższy kalkulator kredytów dla firm pozwala na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaka jest wysokość marży kredytowej?
 • ile wynosi prowizja od udzielenia kredytu?
 • jaki jest wymagany w banku staż firmy (minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej)?
 • jakie są zalety i wady danej oferty kredytowej?

Ponadto klikając w pod linkiem Szczegóły zamieszczamy wiele dodatkowych informacji o danym kredycie. W szczególności wyjaśniany tam następujące kwestie:

 • jaka jest maksymalna kwota kredytu dla firmy?
 • jakie firmy mogą skorzystać z danego kredytu?
 • na co można przeznaczyć kredyt firmowy?
 • ile wynosi oprocentowanie nominalne i rzeczywiste w danym banku?
 • ile wyniesie miesięczna rata kredytowa?
 • ile wynosi prowizja od przyznania kredytu, prowizja przygotowawcza czy prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu?Kredyty obrotowe mogą być udzielane zarówno na rachunku bieżącym jak i w ramach rachunku kredytowego. Zasadniczymi warunkami uzyskania kredytu obrotowego jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa a także pozytywna historia kredytowa.

  Linia kredytowa dla firm

  Linia kredytowa jest produktem posiadającym wiele podobieństw do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. W istocie jest to limit na rachunku bankowym firmy, do którego przedsiębiorstwo może się zadłużyć w odpowiednim okresie zdefiniowanym w umowie z bankiem, przy czym w odróżnieniu od kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, linia kredytowa udostępniona jest z reguły na odrębnym rachunku bankowym. Linia kredytowa przeznaczona jest an finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

  Kredyt hipoteczny dla firm

  Generalnie kredyt hipoteczny dla firm ma takie same cechy, jak w przypadku jego odpowiednika przeznaczonego dla osób fizycznych. Podstawowym jego przeznaczeniem jest finansowanie zakupu nieruchomości ze środków bankowych w oparciu o zabezpieczenie bankowe, jakim jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości (przy czym hipoteka może być ustanawiana zarówno na kredytowanej nieruchomości jak i na takiej, która nie jest przedmiotem zabezpieczenia). Kredyt pod hipotekę dla firm jest często stosowane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo realizuje cele inwestycyjne.
  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, możesz również rozważyć skorzystanie z z tej formy finansowania, przeznaczonej dla osób fizycznych. Sprawdź i porównaj kredyt hipoteczny dostępny w ofercie standardowej dla osób fizycznych.

  Kredyt gotówkowy dla firm

  Ten produkt, w odróżnieniu od kredytu hipotecznego, może być udzielany na dowolny cel. W zdecydowanej większości przypadków marża kredytu gotówkowego jest znacząco wyższa aniżeli w przypadku kredytów hipotecznych.
  Możesz także sprawdzić kredyty gotówkowe dostępne w ofercie dla osób fizycznych.

  Dla kogo przeznaczony jest kredyt dla firm?

  Warty podkreślenia jest fakt, że o kredyt dla firm mogą starać się zarówno właściciele większych przedsiębiorstw, osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę czy osoby prowadzące działalność na zasadzie samozatrudnienia.