Kredyt dla firm

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Kredyt dla firm

Kredyty dla firm

Kredyt dla firm jest produktem bankowym skierowanym do przedsiębiorstw, a przeznaczonym na realizację różnych celów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą czy dokonywanymi inwestycjami w środku produkcji czy nieruchomości.
Poniższy kalkulator kredytów dla firm pozwoli Ci porównać najlepsze kredyty dla firm dostępne w polskich bankach. Wprowadź do formularza kalkulatora dane dotyczące typu kredytu (kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, linia kredytowa, kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny dla firm), pożądaną kwotę kredytu bankowego oraz długość okresu spłaty wyrażoną w miesiącach. Wyniki wyszukiwania zaprezentowane są poniżej kalkulatora kredytowego z dziale Kredyty dla firm w postaci tabelarycznego porównania kredytów dla firm przedstawiającego wysokość marży banku, prowizję, minimalny okres prowadzenia firmy uprawniający do uzyskania kredytu oraz walutę kredytu. Dodatkowo w tabeli zaprezentowane są najważniejsze zalety oraz wady poszczególnych kredytów dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kalkulator kredytów dla firm 2018

Deutsche Bank Polska Kredyt w rachunku bieżącym

Deutsche Bank Polska

Kredyt w rachunku bieżącym

Marża: negocjowana

Prowizja: negocjowana

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu negocjowana Minimalna kwota kredytu to 100 000 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Maksymalna kwota kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od zdolności kredytowej Klienta.
Minimalny okres prowadzenia firmy 24 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 2 lata w tej samej branży lub branży o podobnej charakterystyce.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać: - przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce prowadzące pełną księgowość, - przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce, prowadzące tzw. „uproszczoną księgowość”, - osoby wykonujące tzw. wolny zawód.
Koszt kredytu
Minimalna marża negocjowana Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.
Oprocentowanie nominalne
Oprocentowanie rzeczywiste
Miesięczna rata 0.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Prowizja za rozpatrzenie wniosku jest ustalana indywidualnie.
Prowizja przygotowawcza negocjowana PLN Prowizja przygotowawcza jest ustalana indywidualnie.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Prowizja od niewykorzystanych środków jest ustalana indywidualnie.
Wcześniejsza spłata 0.00 % Prowizja za wcześniejszą spłatę jest ustalana indywidualnie.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Do przyznania kredytu wymagane są dokumenty formalno prawne w tym KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowy spółki, zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS + dokumenty ekonomiczno – finansowe.
Zabezpieczenie kredytu Tak Bank stosuje następujące zabezpieczenia kredytu: 1.oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, 2.weksle własne in blanco, 3.nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w banku oraz do wszystkich rachunków Klienta prowadzonych przez inne banki, w szczególności nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku podstawowego Klienta, 4.inne rodzaje zabezpieczenia akceptowane przez bank.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US  
Zalety
 • Bank udziela kredytów w PLN, EUR, USD i CHF.
 • Możliwość odnowienia kredytu na kolejne 24 miesiące.
Wady
 • Minimalny wymagany okres działania firmy to 2 lata.
 • Bank wymaga zaświadczenia.

Powyższy kalkulator kredytów dla firm pozwala na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaka jest wysokość marży kredytowej?
 • ile wynosi prowizja od udzielenia kredytu?
 • jaki jest wymagany w banku staż firmy (minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej)?
 • jakie są zalety i wady danej oferty kredytowej?

Ponadto klikając w pod linkiem Szczegóły zamieszczamy wiele dodatkowych informacji o danym kredycie. W szczególności wyjaśniany tam następujące kwestie:

 • jaka jest maksymalna kwota kredytu dla firmy?
 • jakie firmy mogą skorzystać z danego kredytu?
 • na co można przeznaczyć kredyt firmowy?
 • ile wynosi oprocentowanie nominalne i rzeczywiste w danym banku?
 • ile wyniesie miesięczna rata kredytowa?
 • ile wynosi prowizja od przyznania kredytu, prowizja przygotowawcza czy prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu?Kredyty obrotowe mogą być udzielane zarówno na rachunku bieżącym jak i w ramach rachunku kredytowego. Zasadniczymi warunkami uzyskania kredytu obrotowego jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa a także pozytywna historia kredytowa.

  Linia kredytowa dla firm

  Linia kredytowa jest produktem posiadającym wiele podobieństw do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. W istocie jest to limit na rachunku bankowym firmy, do którego przedsiębiorstwo może się zadłużyć w odpowiednim okresie zdefiniowanym w umowie z bankiem, przy czym w odróżnieniu od kredytu obrotowego na rachunku bieżącym, linia kredytowa udostępniona jest z reguły na odrębnym rachunku bankowym. Linia kredytowa przeznaczona jest an finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

  Kredyt hipoteczny dla firm

  Generalnie kredyt hipoteczny dla firm ma takie same cechy, jak w przypadku jego odpowiednika przeznaczonego dla osób fizycznych. Podstawowym jego przeznaczeniem jest finansowanie zakupu nieruchomości ze środków bankowych w oparciu o zabezpieczenie bankowe, jakim jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości (przy czym hipoteka może być ustanawiana zarówno na kredytowanej nieruchomości jak i na takiej, która nie jest przedmiotem zabezpieczenia). Kredyt pod hipotekę dla firm jest często stosowane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo realizuje cele inwestycyjne.
  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, możesz również rozważyć skorzystanie z z tej formy finansowania, przeznaczonej dla osób fizycznych. Sprawdź i porównaj kredyt hipoteczny dostępny w ofercie standardowej dla osób fizycznych.

  Kredyt gotówkowy dla firm

  Ten produkt, w odróżnieniu od kredytu hipotecznego, może być udzielany na dowolny cel. W zdecydowanej większości przypadków marża kredytu gotówkowego jest znacząco wyższa aniżeli w przypadku kredytów hipotecznych.
  Możesz także sprawdzić kredyty gotówkowe dostępne w ofercie dla osób fizycznych.

  Dla kogo przeznaczony jest kredyt dla firm?

  Warty podkreślenia jest fakt, że o kredyt dla firm mogą starać się zarówno właściciele większych przedsiębiorstw, osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę czy osoby prowadzące działalność na zasadzie samozatrudnienia.